Doina Catrinoiu este Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Are peste 15 ani de experienţa ca și cercetător științific principal, coautor al mai multor brevete de invenție în domeniul cercetării aplicative și al dezvoltării tehnologiilor de fabricație pentru produse chimice, autor şi coautor a numeroase lucrări de cercetare şi lucrări ştiinţifice comunicate la conferinţe, congrese şi simpozioane interne şi internationale. Are experiență în proiectarea şi implementarea sistemelor calității, în documentarea şi implementarea sistemelor integrate de management al calității, mediului şi al sănătății ocupaţionale, auditor intern pentru laboratoare de încercări acreditate, auditor de mediu, manager pentru sistemele de management de mediu. A acumulat o experiență largă prin participarea în proiecte de cercetare de excelentă în domeniul materialelor şi tehnologiilor avansate, pentru realizarea unei metodologii unitare privind studiul, fabricaţia și caracterizarea produselor care să răspundă cerinţelor impuse de directivele Uniunii Europene pentu acordarea Eco-etichetei.