A absolvit Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. În prezent, coordonează serviciul managementului deşeurilor, salubritate şi toalete publice, serviciul alimentare cu apă si canal, amenajari hidrotehnice, serviciul termoenergetic, serviciului iluminat public stradal monumental si arhitectural, Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice. Coordonează elaborarea: strategiilor, regulamentelor, actelor normative de la nivel local a caietelor de sarcini și a documentației de atribuire pentru serviciile publice salubrizare, închiriere, amplasare şi întreţinere toalete publice, alimentare cu apă si canal, amenajari hidrotehnice, termoenergetic, iluminat public stradal monumental și arhitectural.